LORTLAR VE UŞAKLARI

.

2015-11-27, 09:47:59 yorum

Mesut Bilal BUĞDAY
mesutbilalbugday@hotmail.com

 LORTLAR VE UŞAKLARI Dünya adeta şeytanın cirit attığı yer. Vicdanın ve merhametin rafa kalktığı, kanın adeta oluk oluk aktığı, dürüstlüğün ve şahsiyetin okyanuslara battığı bir yer.  Biz insan hayatının mukaddes olduğunu biliriz. Hatta bırakın insanları, hayvanlara, hatta cansız varlıklara bile zulmetmeyiz. Ancak insanlıktan çıkan insanoğlu, eşrefi mahlûk olmaktan çıkıp, adeta esfele safilin olan insan tipine dönüşmüştür. Değerlerimizi korumak temennisi ile...   LORTLARIN KUCAĞINDA VALS Şehrin entelleri ile ovanın isyancıları İkisi de imansız ve limansız Birisi kapitalist mabetlerin çocuğu,  Öteki ovanın çiçeklerine basan Allahsız Biri klasik müzik eşliğinde kraker yer.  Öbürü isyan türküleri eşliğinde sigara içer Şehrin entelleri; fikirleri, kelimeleri tüketir Dağın yabanları fikirsiz ve kurşun kullanır Bildim bileli isyan naraları atar iki Allahsız Birisi kapitalist mabetlerin âlem çocuğu Öbürü ıssız dağların vicdansız çocuğu Şehrin entelleri isyancıyı yerinde bulur Biri bürokrat kafanın tüketen çocuğu Biri ıssız dağların hissiz, vicdansız kaçığı İkisi de şüphede gözlerini ovuşturur Biri sahilde, biri ay ışığında yosma sıkıştırır Entelinde, isyancının da eli hızlı çalışır Biri para sayar, diğeri kurşun ve ölüleri  Vicdan onlar için geçersiz soğuk nevale Yürüttüğü ise; kazanmak için strateji Enteller dağa selam çakar şarap köpürtür Dağın vicdansız yabanları kalleşçe vurur           MESUT BİLAL BUĞDAY

Bu haber www.marashabermerkezi.com adresinden 24.05.2019 tarihinde alinmistir.